DE SPELREGELS

SPELREGELS CHALLENGE: SNELHEID

Doe mee en maak kans op 1 jaar gratis reizen binnen het duurzame netwerk van de RET.
Lees hieronder hoe je kunt meedoen met de proefchallenge (stap 1) en hoe het werkt in de finale (stap 2). Onderaan lees je de algemene spelvoorwaarden waar je bij deelname mee akkoord gaat.

STAP 1: DE PROEFCHALLENGE

Wie is het snelst en maakt het beste verslag op de proefroute OF bedenkt de snelste route OF maakt de beste duo selfie op 1 van de proeflocaties?
Schrijf je in en ontvang je bestemmingen in de mail. Kiezen jullie de slimste route?


Zo doe je mee

 • Zoek een partner, want je doet dit als duo.
 • Bedenk een flitsende naam voor je duo.
 • Schrijf je in op deze website www.aardigonderweg.nl
 • Check je mail, want je krijgt van ons de proefchallenge en de twee andere mogelijkheden. In de mail staat alle uitleg.
 • Mail ons vervolgens het resultaat van een van de drie opties uitgevoerd als duo. De proefchallenge op een moment dat dit jullie uitkomt en bepaal zelf de volgorde van de 4 locaties OF bedenk samen de snelste volgorde OF maak een duo selfie op 1 van de 4 locaties.
 • Deel je foto of video verslag met ons via aardigonderwegchallenge@ret.nl (voor 16 november 20:00 uur)
 • Hou je mailbox in de gaten op 16 november na 20:00 uur: de jury kiest dan wie er aanwezig zijn. Zit je erbij? Dan zien we je bij de finale. De startlocatie en alle benodigde informatie volgt dan per mail!


Spelregels proefchallenge

 • De jury kiest de duo’s voor de finaledag.
 • Minimumleeftijd voor alle deelnemers is 16 jaar.
 • Je moet beschikbaar zijn tijdens de finale op vrijdagmiddag 18 november 2022.
 • Meedoen kan t/m 16 november 2022 20:00 uur. 
 • Je betaalt deze reiskosten zelf, op de finaledag niet.
 • De keuze vindt plaats op woensdag 16 november 2022 om 20:00 uur.
 • De deelnemende duo's voor de finale worden gekozen door een onafhankelijke jury van RET'ers op basis van de volgende criteria:
  • Kwaliteit van het foto/video verslag (hoge resolutie en verticaal / staand)
  • Creativiteit en originaliteit van de foto/video
 • Daarnaast gelden de algemene spelvoorwaarden die ook op deze pagina te vinden zijn.

STAP 2: DE FINALE

Ga de strijd aan met andere topduo’s op het duurzame netwerk van RET. Wie gaat ervandoor met een jaar gratis reizen?


Zo werkt het

 • Je start met maximaal 15 duo’s.
 • Je krijgt een enveloppe met de finale-challenge.
 • Als het startschot gaat, reis je met de camera van je mobiel zo slim mogelijk over het duurzame netwerk van RET naar je bestemmingen. Dat leg je natuurlijk vast voor de jury.
 • Degene met de snelste route én alle fotopunten wint.
 • Het winnende duo wint beiden een jaar gratis reizen met RET.


Spelregels finale

 • Maximaal 15 duo’s doen mee op vrijdagmiddag 18 november.
 • Alle duo’s melden zich minimaal een half uur voor de wedstrijd bij de jury op de startlocatie.
 • Elk duo reist met 1 mobiele telefoon. Iedereen zet ‘live locatie delen’ aan. 
 • Via een speciale groepsapp volgt de jury alle duo’s.
 • Elk duo krijgt twee dagkaarten (1 pp) voor reizen op het duurzame netwerk van de RET.
 • Voor de start van de wedstrijd verzamelen alle duo’s achter de startstreep.
 • Na het startschot lopen de duo’s naar hun enveloppe met de opdracht.
 • In de enveloppe staan de 4 locaties waar de duo’s langs moeten komen en de foto-opdracht.
 • Bij elke locatie maakt het duo een selfie met beide deelnemers erop én het herkenningspunt uit de foto-opdracht.
 • Die foto wordt direct gedeeld in de groeps-app.
 • De jury noteert van elke binnengekomen foto het exacte tijdstip.
 • Het is toegestaan om de selfie te maken vanuit het RET voertuig als je maar wel allebei in beeld bent, samen met het unieke item wat je ontvangt tijdens de finale.
 • Onderweg krijgt elk duo nog een aantal duurzame bonusvragen in de groepsapp.
 • Je mag voor deze snelheid challenge alleen gebruik maken van de RET bus, de RET tram en de RET metro en lopen, geen andere vervoersmiddelen.
 • Het duo dat het eerste terug is (over de streep) en alle foto-opdrachten goed heeft gedaan is de winnaar.
 • Bij gelijktijdige finish tellen de tijden van het insturen van de foto’s mee en de juiste antwoorden op de duurzame bonusvragen in de app tijdens de challenge.
 • Daarnaast gelden de algemene spelvoorwaarden die hieronder op deze pagina te vinden zijn.

Algemene spelvoorwaarden RET Aardig Onderweg Challenge


Aanbieder
Dit spel wordt aangeboden door de RET (Laan op Zuid 2, 3071 AA Rotterdam) hierna te noemen ‘de RET’, in samenwerking met BEE-Agency (Hortensiastraat 20, 1032 CJ Amsterdam).

Deelname
Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Alle werknemers van de RET zijn uitgesloten van deelname. Directe familieleden en vrienden mogen wel deelnemen aan deze RET challenge. De RET behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een spel gestelde spelvoorwaarden.

Prijzen
Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Bekendmaking winnaars
De winnaars zullen per e-mail, post of telefonisch bericht ontvangen over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer. De toepassing van de regels en de bepaling van winst is de uitsluitende bevoegdheid van de RET. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden noch in discussie worden gegaan. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Toestemming gebruik video- en fotomateriaal
Al het foto- en videomateriaal dat de deelnemer aan een spel instuurt aan de RET in het kader van het spel en al het foto- en videomateriaal materiaal dat de RET maakt in het kader van het spel, mag door de RET gedurende een periode van 3 jaar na de start aan het spel worden gebruikt ter promotie van het spel, de RET Aardig Onderweg Challenge en/of de RET. Dit geldt ook voor je naam en/of portret.

Wijziging spel
De RET heeft het recht om deze wedstrijd op elk moment te wijzigen en/of eerder te beëindigen, zonder dat deelnemers aanspraak kunnen maken op compensatie. In geval van aanpassing van de algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld.

Aansprakelijkheid
De RET besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in de door de RET openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de RET niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor De RET in het leven roepen.

Privacy
Tijdens de finale van het spel is het vereist dat de deelnemers deelnemen via hun mobiele telefoon en dat zij hun Live locatie delen met de RET en/of BEE-Agency. De gegevens die hiermee worden verwerkt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het spel. De RET adviseert alle deelnemers om na afloop van het spel, de instellingen van de mobiele telefoon weer aan te passen naar een meer privacy vriendelijke instelling. Alle persoonsgegevens die in het kader van het spel van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacyverklaring behandeld.

Vragen
Vragen en/of klachten over het Spel kunnen worden gericht aan: aardigonderwegchallenge@ret.nl