AARDIG ONDERWEG

RET Rijtje 2
RET Rijtje1
RET Rijtje 3
RET Rijtje 4

Duurzaam verbinden

Goed voor elkaar, de regio en het milieu

Voor de RET betekent openbaar vervoer meer dan alleen mensen van A naar B brengen. Wij vinden het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarom benutten we continu alle mogelijkheden om het milieu te sparen en een positieve bijdrage te leveren aan de regio. Als sociaal verbinder brengen we mensen letterlijk bij elkaar. En we zorgen goed voor onze collega's.

Optimaal OV, milieu, mens en maatschappij staan centraal in onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat bedoelen we met Aardig Onderweg.


Goed voor elkaar

Het OV is van ons allemaal. Het duurzame netwerk van de RET zorgt letterlijk voor verbinding in onze stad en regio. De RET heeft duidelijke beloften voor de klant. En als werkgever zorgen we voor goede ondersteuning van onze medewerkers om deze beloften waar te maken. We werken er hard aan om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor mensen die er wat van willen maken.

Maar als maatschappelijk betrokken onderneming willen we meer bieden dan veilig, zorgeloos en comfortabel openbaar vervoer. We zijn ook sociaal verbonden met Rotterdam. Tien jaar lang loofden we de Aardig Onderweg Award uit, een prijs voor een veelbelovend initiatief die de regio mooier slimmer en duurzamer maakte. In coronatijd vierden we het 10 jarig jubileum met een speciale coronaspecial. In deze moeilijke tijd steunden we, samen met oud-winnaars, Rotterdammers die het door corona moeilijk hadden.

Aardig Onderweg Challenge

In 2022 is de RET gestart met de Aardig Onderweg Challenge. Met de Challenges vragen we aandacht voor onze rol als duurzame verbinder. Samen met lopen en fietsen zijn we immers de duurzaamste reisoptie. We zorgen dat zo veel mogelijk mensen hun werk, onderwijs, zorg, vrienden en familie duurzaam kunnen bereiken. Zo ondersteunen we ook het sociale netwerk van de Rotterdamse regio. En dat doen we altijd met zorg een aandacht voor elkaar.   


De Regio

Onze regio verandert in de komende decennia ingrijpend. Er komen meer dan 200.000 nieuwe woningen bij. Dat vraagt ook om een verandering in onze manier van reizen. We hebben grote ambities. Met hoogfrequent openbaar vervoer, nieuwe lightrailverbindingen en een volautomatisch metronetwerk willen we onze capaciteit vergroten en uitbreiden naar omliggende gemeenten die nu nog beperkt ontsloten zijn. Zo kunnen reizigers sinds 2023 van hartje Rotterdam naar Hoek van Holland Strand.

Nieuwe digitale mogelijkheden verbeteren ons aanbod voortdurend. OVpay, de barcode app en verbeteringen in de reisplanner maken reizen bijvoorbeeld steeds makkelijker.

Samen met andere organisaties zoeken we actief naar mogelijkheden om nieuwe manieren van vervoer te ontwikkelen. Of om bestaande diensten te combineren. Persoonlijk vervoer en openbaar vervoer gaan daarbij veel meer op elkaar aansluiten. Reizigers kunnen op knooppunten makkelijker overstappen van de auto naar het OV en van het OV naar een deelfiets of -scooter voor het laatste stukje in de stad. Zo komen we tot vervoer van deur-tot-deur. Zo dragen we op een innovatieve, veilige en duurzame manier bij aan de ontwikkeling van onze regio.


Milieu

Kiezen voor het openbaar vervoer is kiezen voor duurzaam reizen. De RET voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om alles binnen zijn mogelijkheden te doen om bij te dragen aan de verduurzaming van de Rotterdamse regio en van Nederland.

Groene stroom

De RET gebruikt groene stroom. Sinds 2024 rijden we alleen nog op in Nederland opgewekte groene stroom. Zo dragen we bij aan de uitbreiding van de groene opwekcapaciteit op eigen bodem. Daarnaast liggen de daken van diverse RET-gebouwen vol met zonnepanelen. Met een jaarlijks stroomverbruik dat gelijk staat aan het verbruik van meer dan 40.000 huishoudens, hechten we eraan om op dit terrein onze verantwoordelijkheid te nemen en het goede voorbeeld te geven.

Op naar een zero emissie busvloot

We zitten in de overgang naar een 100% zero emissie busvloot in 2030. De eerste 55 volledig elektrische bussen kwamen in 2019. Inmiddels rijdt de RET met bijna honderd zero emissie bussen rond in de Rotterdamse regio. De komende jaren volgen er meer. In de transitieperiode rijden we ook met dieselhybride en zuinige dieselbussen.